Kaspersky Lab patentuje technologię umożliwiającą niezawodne działanie aplikacji w klastrze serwerów

Komunikt prasowy: Kaspersky Lab uzyskał patent na technologię umożliwiającą niezawodne działanie aplikacji w rozproszonych środowiskach komputerowych. Patent nr 8639818, wydany przez Amerykańskie Biuro Patentowe, opisuje metodę zapewnienia niezawodnego działania aplikacji, której kopie zostały zainstalowane na kilku serwerach w klastrze i powinny współdziałać ze sobą.

Systemy korporacyjne obsługujące dużą liczbę użytkowników, takie jak serwery pocztowe czy bazy danych, często działają na kilku serwerach tworzących tzw. klaster. Struktura ta może zapewnić systemowi więcej zasobów, jednocześnie wymaga mechanizmu redystrybucji zadań, na wypadek gdyby zawiódł jeden lub więcej węzłów. Ma to szczególnie istotne znaczenie dla zadań, które są uruchamiane tylko na jednym węźle i nie są duplikowane w innych węzłach. Chociaż do kontroli klastra można wykorzystać wyspecjalizowany serwer zarządzania, awaria takiego serwera może zagrozić działaniu całego systemu.

Nowy patent opisuje autorską technologię Kaspersky Lab, pozwalającą na utrzymywanie niezawodnego działania klastra bez użycia centralnego węzła. Jeżeli zawiedzie jeden z serwerów w rozproszonym środowisku, inne dynamicznie przejmą jego zadania. Decentralizacja gwarantuje, że system nadal będzie działał tak długo, jak działa przynajmniej jeden z węzłów.

Istotnym elementem nowo opatentowanej technologii jest licznik mierzący czas w oparciu o algorytm, który jest taki sam dla wszystkich serwerów w systemie. Dzięki licznikowi metoda ta jest skuteczna, nawet jeśli zegary na różnych serwerach są niedokładne lub niezsynchronizowane. Raz na określony czas, zdefiniowany za pomocą algorytmu, każdy z węzłów klastra aktualizuje wartość swojego licznika, przechowując nową wartość we współdzielonej bazie danych. Serwer sprawdza również w tym czasie, czy liczniki dla innych węzłów zostały uaktualnione na czas. Jeżeli jeden z liczników przestał się uaktualniać, uważa się, że dany węzeł uległ awarii i jego zadania są przydzielane serwerowi, który jako pierwszy wykrył taką awarię.

Opatentowana technologia ta jest obecnie wykorzystywana w rozwiązaniu bezpieczeństwa o nazwie Kaspersky Security for Microsoft SharePoint Server, w którym pomaga chronić korporacyjną platformę współpracy SharePoint. Na początku lutego 2014 roku portfolio własności intelektualnej firmy Kaspersky Lab obejmowało 190 patentów wydanych w Stanach Zjednoczonych, Rosji, Unii Europejskiej i Chinach. W urzędach patentowych złożono kolejne 246 wniosków patentowych.

Komunikat prasowy pochodzi ze strony: http://www.kaspersky.pl/about.html?s=news_press&cat=1&newsid=2206